Alphabetical Index (abc)

A

A anđeo reče njima 318 --- 318
A još pre zore 072 072 ---
Ah, da ne beše s’nama Bog 387 --- ---
Ah, sećam se majko na te 457 --- ---
Ah, šta sam učinio 174 174 174
Ah, što će bit’ slavan 467 --- ---
Ako sam dalek’ od doma 205 205 205
Ako si tužan 221 221 ---
Aliluja spašen sam ja 356 --- ---
Aliluja 021 021 021
Aliluja 384 --- ---
Aliluja, Hristos šalje 076 076 ---
Apostol Jovan 383 --- ---

B

Blagi Bože naš 184 184 ---
Blago tebi slugo verni 248 248 248
Blago tom koj’ ne ide 438 --- ---
Blagosloveni glasnici 080 080 ---
Blažen 157 157 ---
Blažena nam sveza 395 --- ---
Blaženo jemstvo 217 217 217
Blaženo, blaženoj’ 439 --- ---
Bledi mesec 260 260 ---
Bledog lica, sav ponizan 362 --- ---
Bog je dobar 461 --- ---
Bog je s’nama 196 196 196
Bog još zove 417 --- ---
Bog me vodi 348 --- ---
Bogu i Isusu celi 246 246 246
Bogu sva čast 039 039 ---
Bor’se u kušanju 410 --- ---
Bože moj 330 --- ---
Bože naš hvaljen budi 247 247 247
Bože od iskona 382 --- ---
Bože pošlji pre odmora 308 308 308
Bož’ja milost 275 275 275
Božje čudo milosti 322 --- ---
Božji serafimi 032 032 ---
Braćo i sestre 241 241 241
Braćo složno, jednodušno 393 --- ---
Brate koj’ na bregu stojiš 127 127 ---
Brod milosrđa plovi 265 265 265
Bud’ stalan u borbi 193 193 193
Bud’te verni 198 198 198

C

Care naš svemoćni 292 292 292
Carstva vrata 126 126 ---
Cele noći te 366 --- ---
Celim putem Spas me vodi 458 --- ---

Č

Čas molitve 137 137 ---
Često se ja sećam toga 402 --- ---
Čeznem da sam sličan Hristu 426 --- ---
Čitaj pismo 194 194 ---
Čuj anđelski hori poje 319 --- ---
Čuj grešniče 088 088 088
Čuj Isus zove 087 087 087
Čuj kako s’ noć razleže 042 042 042
Čuj kako Spasitelj poziva 094 094 094
Čuj ko kuca na vrati 092 092 092
Čuj nas, Bože Oče 115 115 115
Čuj s’ anđelskih usta 320 --- 320
Čuj s’ nebesa glas zvući 045 045 045
Čuj Spasitelja Reč pita 089 089 ---

D

Da imam hiljadu jezika 444 --- ---
Da me ljubiš dobri Spase 249 249 249
Daj nam’ srca sam radosna 144 144 144
Dal’ ćemo se opet vidit’ 474 --- ---
Dal’ i zbog mene Gospod 360 --- ---
Dal’ si očišćen 106 106 106
Dal’ si od borbe već umoran 483 --- ---
Daleko lutah od Boga 215 215 215
Divno je u nebu gore 287 287 287
Dođi ja te zovem 122 122 122
Dođi k’ i zvoru života 090 090 090
Dođi silni care 292 292 292
Dođite i kličite svi 014 014 014
Dođte deco svi ovamo 224 224 224
Dođte mila bračo 125 125 125
Dok živi Isus Spas 271 271 271
Dolazi Isus 468 --- ---
Dolinom idemo 390 --- ---
Domu težim ja 159 159 159
Dostojni nismo 049 049 049
Dostojno je Jagnje Božje 031 031 031
Dugo lutah nevoljan 358 --- ---
Duša moja teži k’ domovini gore 354 --- ---
Dva su srca sad pred Bogom 435 --- ---

E

Evo ide Gospodnji strašni dan 173 173 173
Evo nas k’ Tebi Oče 453 --- ---

G

Galilejo 056 056 ---
Glas radosti i spasenja 409 --- ---
Glasno zvuči reč 405 --- ---
Gle doči će, Gospodnji dan 466 --- ---
Gle, to je Jagne Božje 477 --- ---
Gle, devedesetdevet 289 289 289
Gle, Isus stoji 093 093 093
Gle, u pustinji traži 440 --- ---
Gledaj na zelenom polju 055 055 ---
Gospod je ljubav 262 262 262
Gospod je moj pastir 406 --- ---
Gospod je moja svetlost 166 166 166
Gospod je nama slavopoj 013 013 013
Gospod je štit 386 --- ---
Gospod mi je svetlost 168 168 168
Gospod mi je svetlost 421 --- ---
Gospod reče svak’ nek’ čuje 268 268 ---
Gospode Bože 398 --- ---
Gospode Ti zastupaj 329 --- ---
Gospodnja je zemlja 003 003 ---
Gospodnja nam’ milost 148 148 148
Gospodu Bogu pomoli se 344 --- ---
Grad gde teče med i mleko 228 228 228
Grad utočišta 169 169 169

H

Harfe tvoje glas nek’ jekne 011 011 011
Hitaj s’ ruba groba 082 082 082
Hitaj spasi dušu svoju 340 --- ---
Hod’te, čujte glas Gospodnji 432 --- ---
Hod’te i primate Reč 091 091 091
Hodite ka meni 325 --- ---
Hodite Spasu 084 084 084
Hodite svi 324 --- ---
Hriste Prijatelju moj 129 129 129
Hriste Prijatelju moj 130 130 130
Hristos u Kani Galilejskoj 436 --- ---
Hval’te Boga što j’ Isus živ 075 075 ---
Hval’te Boga vi mlada deco 143 143 143
Hval’te Boga 018 018 018
Hval’te Jehova 030 030 030
Hval’te nebesa 028 028 028
Hvala T’ za sve što učini 025 025 025
Hvala vama domaćini 296 296 296
Hvali Boga dušo moja 010 010 010
Hvali Boga moja dušo 369 --- ---
Hvali Boga 022 022 022
Hvalimo Te za hranu 469 --- ---

I

Idem Bože k’ Tebi 264 264 264
Idem Bože k’ Tebi 391 --- ---
Istina divna 353 --- ---
Isus ljubi nas male 317 --- ---
Isus mene ljubi sam’ 314 --- 314
Isus te nežno poziva 339 --- ---
Isuse Hriste Ti upravljaš 420 --- ---
Isuse Spase 351 --- ---
Isuse Spase 352 --- ---
Išti najpre 459 --- ---
Iz daleka zemlja nam se sja 204 204 204

J

Ja čujem glasa Tvog 333 --- ---
Ja Ga ljubim 299 299 299
Ja idem sad 152 152 ---
Ja neznam kakav tal 431 --- ---
Ja podižem oči svoje 109 109 109
Ja podižem oči svoje 446 --- ---
Ja Te ljubim 452 --- ---
Ja vidim krasne anđele 300 300 ---
Ja znam grad nebesni 167 167 ---
Ja znam jedno mesto 291 291 ---
Ja znam jednu reku 292 292 292
Ja znam jednu silnu Reč 359 --- ---
Ja znam moj Spas 187 187 ---
Ja znam potok 108 108 ---
Ja znam za izvor 364 --- ---
Jagnje krv proli za mene 060 060 060
Javljajte s’ glasnim pojanjem 315 --- ---
Je li radost kakva 175 175 175
Jedino je od potrebe 425 --- ---
Jedna ovca iz stada 063 063 063
Jedno mesto jako ljubim 290 290 ---
Jehova vlada 027 027 027
Jehova 385 --- ---
Jerusalim 276 276 276
Još jedno učini mi Gospode 120 120 120
Još malo majko 294 294 ---
Juče, danas i doveka 250 250 250
Jutro se budi 455 --- ---
Jutrom rano seme svoje sej 214 214 214

K

K’o što jelen 112 112 112
Ka Golgoti Isus te zove 338 --- ---
Kad Bože o Tvojoj moći 375 --- ---
Kad glas svete trube 478 --- ---
Kad je Gospod kuš’o Avrama 377 --- ---
Kad je tužno srce 105 105 ---
Kad jednom pređemo 238 238 ---
Kad krst na mom’ ramenu 460 --- ---
Kad ovce odstupaju 081 081 ---
Kad sam ja kadgod žalostan 259 259 259
Kad se setim onih dana 403 --- ---
Kad u tugu srce ti se zavije 451 --- ---
Kad u životnom tom moru 331 --- ---
Kad života bure besne 379 --- ---
Kad zvezdice 456 --- ---
Kada posle tih patnji 310 310 310
Kada roblje iz okova 170 170 ---
Kakav priatelj je Isus 052 052 052
Kakav sam bez opravdanja 119 119 119
Kako brzo dani lete 150 150 ---
Kako j’ milo tu dole 253 253 253
Kako j’ mio Sion 164 164 164
Kako j’ sretno ono dete 183 183 ---
Kako me je večna sreća 414 --- ---
Kako s’ divno ori slava 311 311 ---
Kako s’ težnjom 207 207 ---
Kako tužan beše Gospod 054 054 ---
Kakva radost će bit’ tamo 182 182 ---
Kamen spečatiše 071 071 071
Kao slavna reka 449 --- ---
Kao što divne zvezde 234 234 234
Kaži brate kuda ideš ti 281 281 ---
Kaži zašto još čekaš 100 100 100
Kliči kćeri Sionska 035 035 035
Kličite Gospodu 372 --- ---
Ko Hrista veruje 099 099 099
Ko iz stene izvor lep 371 --- ---
Ko milog našeg Cara zna 190 190 190
Ko pođe sad 149 149 149
Ko su moja braća 286 286 ---
Ko su oni pobednici 155 155 ---
Ko su ti, o ko su ti 172 172 172
Koj’ dostojan 050 050 ---
Koji živi u zaklonu 374 --- ---
Koju radost i veselje 047 047 047
Krasni dome blaženstva 434 --- ---
Krv Isusa Hrista 261 261 261
Krvav je izvor potek’o 059 059 ---

L

Lako s’ spušta tiha noć 244 244 244
Laku noć 305 305 ---
Lepo je Gospode 038 038 ---
Lepo li je Gospoda hvaliti 447 --- ---

Lj

Ljubav nek’ ne prestaje 316 --- 316
Ljubi uvek Isus Hrista 210 210 210
Ljubim Te o, Hriste 158 158 158

M

Male oči pazite 454 --- ---
Mali brod na obali 297 297 297
Marija je gorko plakala 068 068 ---
Mi izlazimo sada 279 279 ---
Mila deco 046 046 ---
Mile pesme sveti zvuci 272 272 ---
Mili moji 465 --- ---
Mir sami mir 179 179 ---
Mnogo sam ja lutao 345 --- ---
Moj nad ima temelj 443 --- ---
Moj uzdisaj 132 132 ---
Moj život je pun pojanja 181 181 ---
Moja j’ domovina tam’ gore 222 222 222
Može l’ što lepše biti 227 227 227

N

Na kristalnom moru 242 242 242
Na mom poslu 413 --- ---
Na nebu tam’ 066 066 ---
Nad moj na Spasa 412 --- ---
Najlepše ruho 185 185 185
Najlepši Spase 252 252 252
Najveći je darak ljubav 191 191 191
Napustiš li Boga 462 --- ---
Narode Božij, ustaj poj 007 007 ---
Narode Gospodnji sveti 240 240 240
Nas čeka jedan dom 415 --- ---
Nastupila tama 251 251 ---
Naš slavni lečnik 285 285 285
Našeg milog Isus Hrista 309 309 309
Navuhodonosor 378 --- ---
Ne boj’mo se 219 219 219
Neba roso dođi 476 --- ---
Nebesa hvale 368 --- ---
Nebesa kazuju 015 015 ---
Nebesa kazuju 370 --- ---
Nebeska srećo 263 263 263
Neće nas On ostaviti 171 171 ---
Neka prestane tamna noć 040 040 040
Nemoj nikad 202 202 202

Nj

Njegovo j’ srce milosno 270 270 270

O

O Bože moj 376 --- ---
O braćo i sestre 416 --- ---
O braćo ne zastajmo 213 213 ---
O brate što si nevoljan 176 176 176
O divni dan 026 026 026
O divni dan 355 --- ---
O dođite verni 139 139 139
O domovini pojim 098 098 ---
O dušo proslavljaj Gospoda 006 006 ---
O Gospode Bože naš 121 121 ---
O Gospode, Ti nam dođe 361 --- ---
O Hriste okreni se k’nam’ 163 163 163
O hristjani ustanite 029 029 029
O Isuse saslušaj me 479 --- ---
O Isuse Spase duše 243 243 243
O Isuse Spase 177 177 177
O Isuse u Tebi spasenje 161 161 161
O Jerusalime divni 005 005 005
O kad’ će moj put prestati 233 233 233
O kako bi gorko plak’o 062 062 062
O kako da Te primim 154 154 ---
O kako duša brzo klone 298 298 ---
O kako je ljubav jaka 400 --- ---
O kako je neizmerno 017 017 017
O kako je to krasno 396 --- ---
O kako sam u strahu 256 256 256
O kako su blaženi oni 230 230 ---
O kako želim 103 103 ---
O kakvu radost 442 --- ---
O kaži mi još jednom 282 282 282
O kličite Gospodu 008 008 ---
O koji gledaš sve dubine 484 --- ---
O ljubavi sjajna 057 057 ---
O moj Spase 067 067 067
O nebeskoj zemlji pevam 274 274 ---
O Oče čuj nas 114 114 114
O osana 471 --- ---
O osana! O osana! 472 --- ---
O skupštino 280 280 280
O uzmi ruke moje 033 033 033
O večna nebesa 189 189 ---
O večni dome u nebu 450 --- ---
O, Isuse dođi 326 --- ---
O nek Ti je slava, čast 367 --- ---
O nek Ti je slava, čast 070 070 070
O, Spase Ti si vredan 254 254 254
Obrat’ se Bogu 336 --- ---
Obrati se 335 --- ---
Oče daj nam’ Tvoj blagoslov 307 307 307
Oče naš 134 134 ---
Oče naš 136 136 ---
Oče naš, koji jesi 135 135 ---
Oče prizivam Te 110 110 110
Od kad poznah milog Spasa 419 --- ---
Odlučio sam 445 --- ---
Oko malog broda 209 209 209
On živ 074 074 ---
Opet prođe danak 480 --- ---
Osana 473 --- ---
Ostan’ sa mnom 346 --- ---
Ostav’te me gresi sveta ovog 258 258 ---
Ostavljaj sve jade 203 203 203

P

Pazi i često padaj na molitvu 239 239 ---
Pod senom krila Njeg’vih 188 188 188
Pođi k’ domu, o ti bludni sine 151 151 151
Pođi u vinograd 427 --- ---
Pogledajmo braćo 388 --- ---
Pogledajte deco Božja 077 077 ---
Pohitajte iskupljenici 206 206 ---
Pojaću Ti sa radosti 312 312 312
Pojte Bogu 430 --- ---
Pojte Gospodu pesmu novu 009 009 ---
Pomoz Bože 313 313 ---
Pomoz’te Sion zidati 107 107 107
Poznaješ li ono mesto 095 095 095
Pre rujne zore 073 073 ---
Prerodio si me 024 024 024
Približi s’ kraj života 301 301 301
Približuje s’ strašno vreme 470 --- ---
Prigni nam’ se 111 111 111
Primi mene slabog 328 --- ---
Prinosimo Ti na žrtvu 117 117 ---
Pripravite Sion harfe 266 266 266
Pristupite svi narodi 086 086 086
Prizovi me u nevolji 337 --- ---
Prolazi vreme sve brže 343 --- ---
Prolazi vreme 140 140 140
Prolazni moj put 392 --- ---
Prvog, sedmog dana 278 278 ---

R

Rado bih video 321 --- 321
Rado, rado slavimo Te 448 --- ---
Radost neka vlada 146 146 146
Radost svetu 463 --- ---
Radost, radost 044 044 044
Radovah se 156 156 156
Raduj se Gospodu zemljo 288 288 ---
Radujem se Gospodnjoj utehi 036 036 036
Radujte se 041 041 ---
Rastanka braćo, prispe čas 304 304 304
Rastanka braćo, prispe čas 482 --- ---
Rastanka čas 302 302 ---
Reših se već ja 153 153 ---

S

S’ nama budi Spase mili 141 141 ---
S’ obale preko mora tam’ 441 --- ---
S’ one strane tamnog groba 235 235 235
S’ verom gledam na Tebe 350 --- ---
Samarjanka 245 245 ---
Samo si Ti ta prava ljubav 192 192 ---
Sav vasion 023 023 023
Silni Bože 002 002 002
Skupljeni mi smo sad 481 --- ---
Slatka srećo 113 113 ---
Slava Bogu na nebu 373 --- ---
Slava Bogu u visini 048 048 048
Slava Gospoda u onaj dan 078 078 078
Slava Hristu 020 020 020
Slavi Boga dušo moja 012 012 012
Slavite Gospoda 069 069 ---
Slušaj glas milosti 064 064 064
Slušaj Gospoda 199 199 ---
Slušao sam z sveti grad 004 004 004
Spas usta iz mrtvih 363 --- ---
Spase Tebi živim 237 237 ---
Spase vodi mene Ti 123 123 123
Spasitelj, Gospod naš vaskrse 365 --- ---
Spasitelju i Pastire 267 267 267
Spasitelju približ’ se 128 128 ---
Spasitelju s’ hvalim mi 138 138 138
Spasitelju večni 131 131 ---
Srcem težim svagda 295 295 ---
Suzne mi oči 065 065 ---
Svagda čini dobra dela 200 200 200
Sve Isusu ja predajem 357 --- ---
Svet je Bog, Gospod 407 --- ---
Svet je koj’ u meni živi 145 145 ---
Svet je naš Gospod 408 --- ---
Svet, svet, svet 016 016 016
Sveta je krvca tekla 236 236 236
Svetlost se sija 332 --- ---
Svršeno je sada 147 147 147
Svud zvoni danas vest 083 083 ---
Svuda sa Isusom 349 --- ---

Š

Šta me veseli 101 101 ---
Što si tako tužan 102 102 ---

T

Ta zar milog Spasitelja 085 085 085
Tam’ preko zvezdanog mora 273 273 ---
Tam’ u šumi 096 096 096
Tam’ živim gde i ljubim 220 220 220
Tamo gde j’ žića drveće 223 223 223
Tamo gde Spas razapet bi 061 061 061
Tamo gde teče reka žića 437 --- ---
Tamo gore u nebú 180 180 180
Tamo je grad radosti 226 226 226
Tamo svetlost divna 283 283 ---
Tamo u nebu 485 --- ---
Tamo u zemlji večne radosti 229 229 ---
Tebe ljubim o Spase 394 --- ---
Tebi Jehova pojat želim 429 --- ---
Tebi vapijem Bože moj 160 160 160
Teškim putem 389 --- ---
Tešite narod moj 411 --- ---
Ti drago mesto skupštino 208 208 ---
Ti putuješ 422 --- ---
Tiha noć 043 043 043
To je mog Oca svet 401 --- ---
Tu mi srce 186 186 186
Tvoj sjaj svu tamu razbija 051 051 ---
Tvorče i Bože moj 231 231 ---
Tvrdi kamen od ugla 118 118 118

U

U Bogu sam našao mir 162 162 162
U dalekom svetu 079 079 079
U dom Gospodnji 269 269 269
U grobu je mir 464 --- ---
U hladu drveta smokve 053 053 ---
U Isusu ću umret’ mome 347 --- ---
U mlade dane 381 --- ---
U nebesnoj daljini 399 --- ---
U svakome času 418 --- ---
U tamničkim okovima 277 277 ---
U tamnoj noći 001 001 ---
Uči me verovat 142 142 142
Učini me krotkim tihim 124 124 124
Učitelju bura s’ diže 380 --- ---
Uđi o, Gospode 334 --- ---
Umoran sam idem leć’ 303 303 ---
Umoran sam tužna srca 165 165 ---
Umorno srce ti čekaj 257 257 257
Uprav’ Spase pogled moj 201 201 201
Usta Gospod naš 058 058 ---
Ustaj dušo želim javit’ 216 216 216
Ustajmo noć će doći 212 212 212
Ustajte narodi 019 019 ---
Ustajte vi braćo 211 211 211
Uteši se mirom 342 --- ---
Utri svoje suze 104 104 104
Uveče kad se mesec 404 --- ---

V

Večni i savršeni Spas 424 --- ---
Veruj Boga 097 097 ---
Veličinu Ti 433 --- ---
Velik Emanuil 255 255 255
Velik je Bog 034 034 ---
Velik je Bog 423 --- ---
Veran budi do smrti 195 195 195
Veruj tvrdo 197 197 ---
Vitlejem, Vitlejem 323 --- ---
Vodi me dragi Oče 327 --- ---
Vodi me k’svežem izvoru 178 178 ---
Vodi me, Bože Jehova 116 116 116
Vodi mene, vodi mene 133 133 133

Z

Zahvalnosti naše 293 293 293
Zavičaju mirnom kraju 225 225 225
Zbogom do se opet vidimo 306 306 306
Znam da je živ moj Spasitelj 475 --- ---
Znam da za večna vremena 284 284 ---
Znaš li ko te silno ljubi 037 037 ---
Zvezda koju gledam 218 218 218

Ž

Želiš li radost 428 --- ---
Želja mi j’ u zavičaj 397 --- ---
Žetva je već tu 232 232 232
Žuri i osnaži se 341 --- ---